Pravna pisarna

PRAVNA PISARNA

Lastna pravna služba vam nudi strokovno pravno pomoč v vseh postopkih povezanih z vašo nepremičnino.

 

NUDIMO PRIPRAVO CIVILNIH POGODB:

 • kupoprodajne pogodbe, predpogodbe
 • najemne oz. zakupne pogodbe
 • darilne pogodbe
 • pogodbe o ustanovitvi služnostne ali stavbne pravice
 • akta o ustanovitvi etažne lastnine

 

ZASTOPAMO VAS V POSTOPKIH:

 1. pred upravnimi organi (občino, upravno enoto, ministrstvi) zlasti ob pridobitvi potrebnih dovoljenj in soglasij ter v pritožbenih postopkih
 2. pred sodišči:
 • v postopkih povezanih z vpisom ali izbrisom iz zemljiške knjige
 • v postopkih povezanih z delitvijo solastnine, vzpostavitvijo etažne lastnine,   priposestvovanjem…
 • v zapuščinskih postopkih

Pri storitvah pravnega zastopanja sodelujemo z izbranim notarjem, odvetnikom, geodetskim podjetjem, cenilcem in drugimi zunanjimi sodelavci z namenom, da našim strankam nudimo čim bolj celovito storitev v vseh vidikih pravnega svetovanja.

 • strokovno zastopanje v upravnih postopkih
 • pravno svetovanje na področju civilnega in stvarnega prava
 • priprava vse potrebne pravne dokumentacije za vpis v zemljiško knjigo:
 • pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice, stavbne pravice,
 • razdelitvi solastnine, priznanju priposestvovanja ipd.

Za več informacij se obrnite na nas in z veseljem vam bomo pomagali.

Potrebujete več informacij?

Pišite nam ali nas pokličite na 01 546 3240

Facebook