Domžale, Vir

Vir, Domžale, Slovenia

Opis

DOMŽALE/VIR PRI DOMŽALAH

Ravna ograjena parcela, trenutno urejena kot vrt/sadovnjak, na njej se nahaja lesena brunarica.

Za predmetno zemljiše ter širše območje je sprejet OPPN – zazidalni načrt (iz l.2000). Dokler ne bo širše območje komunalno opremljeno in urejeno na način kot ga predvideva zazidalni načrt, pridobitev individualnega gradbenega dovoljenja ne bo možna.

Pridobljena lokacijska informacija.

ZK – urejeno.

Vabljeni.

Facebook