Energetske izkaznice

Energetske izkaznice

Skladno s pooblastilom Ministrstva za infrastrukturo, št. 360-15/2015/4 z dne 23.01.2015 smo pooblaščeni za izdelavo energetskih izkaznic stavbe.


1. KAJ JE ENERGETSKA IZKAZNICA:

Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje njene energetske učinkovitosti. Njena veljavnost je 10 let.

2. KDAJ POTREBUJETE ENERGETSKO IZKAZNICO:

energetska izkaznica stavbe je obvezna:

  • v primeru prodaje stavbe ali posameznega dela stavbe (stanovanja) ter
  • v primeru oddaje stavbe ali posameznega dela stavbe (stanovanja) za več kot 12 mesecev.

Energetska izkaznica stavbe je priporočljiva:

Ko se želite seznaniti s tem kako učinkovita je vaša nepremičnina z vidika učinkovitega izkoristka dovodne energije in kaj bi se dalo še izboljšati. Nudimo vam svetovanje za boljšo energetsko učinkovitost oz. energetsko sanacijo stavbe npr. dodatna izolacija, strojna inštalacija, obnovljivi viri, drugačen material ipd., vse v smeri večje učinkovitosti vaše nepremičnine.

3. POSTOPEK PRIDOBITVE ENERGETSKE IZKAZNICE:

Pisno ali telefonsko nas obvestite, da želite naročiti Energetsko izkaznico ter poveste za kakšen namen. Pri vas se oglasi naša pooblaščena oseba, ki si o vaši nepremičnini predhodno pridobi dostopne javne podatke. Na vašem objektu opravi ustrezne meritve ter pregled vašega posameznega dela ali celotne stavbe. V kolikor hranite o stavbi projektno dokumentacijo pride pri ogledu zelo prav. Na podlagi podatkov izdela energetsko izkaznico. Pri tem vam tudi svetuje glede večje energetske učinkovitosti (uporabo drugačnih materialov, dodatne izolacije, inštalacije ipd.)

4. NAMEN ENERGETSKE IZKAZNICE:

Zainteresirane osebe, v prvi vrsti so to potencialni kupci, najemniki ali lastniki sami, se seznanijo s tem kako energetsko učinkovita je stavba ali njen posamezen del ter prejmejo tudi priporočila kako poskrbeti za to, da postane stavba bolj energetsko učinkovita, kar posledično pomeni večji izkoristek energije in manjše stroške.

Potrebujete več informacij?

Pišite nam ali nas pokličite na 01 546 3240

Facebook